Проект

Саварона

Портфолио

Саварона

САВАРОНА” ЕООД е основана през 1994 г. с 100 % частен капитал и основен предмет на дейност: Ново строителство и реконструкция на сгради, пътища и инфраструктурни обекти.
За много кратък период от време, дружеството успява да се наложи като една от водещите частни строителни фирми на територията на общините: Кърджали, Черноочене, Джебел, Крумовград, Момчилград, Кирково и др.

Клиент

Саварона

Дата

Ноември, 2023

Тип

Корпоративен уеб сайт

94%

Повишени търсения

50.000+

Увеличен трафик

100%

Възвръщаемост

Какво още

Цели и анализ

Целта аудитория е на възраст от 18 до 65 години и има среден до висок доход

Цели

Целите на сайта на Саварона са да:

  • Представи дейността на компанията
  • Насърчи потребителите да се запознаят с услугите на компанията
  • Подпомогне продажбата на строителни услуги
Анализ на целевата аудитория

Целта аудитория на сайта са:

  • Инвеститори
  • Фирми
  • Частни лица

Допълнителна

Информация

“САВАРОНА” ЕООД се е утвърдила като надежден и коректен партньор на частни и държавни, физически и юридически лица, чиито основни интереси са в областта на строителството. Дружеството е извършило, като главен изпълнител, СМР на редица линейни обекти, реконструкции на мостове и сгради включително: фундиране на устои и фундаменти (включително във водна среда), изпълнени с бетон и стоманобетон, бетонни и стоманобетонни конструкции, покривни конструкции, метални и въжени конструкции и др.